AUTC naujienos
Kalniečiuose, stambiame Kauno mikrorajone (1983 m. SSSR Ministrų tarybos premija) tarp eilės tipinių švietimo ir ugdymo įstaigų, pagal individualius projektus pastatyti keli prekybos centrai, tarp kurių išsiskiria „Kalniečiai“, tuomet laikyti bene di...
Prekybos centras "Kalniečiai"
Kalniečiuose, stambiame Kauno mikrorajone (1983 m. SSSR Ministrų tarybos premija) tarp eilės tipinių švietimo ir ugdymo įstaigų, pagal individualius projektus pastatyti keli prekybos centrai, tarp kurių išsiskiria „Kalniečiai“, tuomet laikyti bene di...
XX a. 4 dešimtmetis Panevėžio mieste pasižymėjo visuomeninių ir administracinių pastatų statybų gausa. Tuo laikotarpiu mieste iškilo ne vienas banko, švietimo įstaigų pastatas, buvo pastatyti valsčiaus, ligonių kasų rūmai. Tuo pat metu pradėtas svars...
Panevėžio apskrities savivaldybės rūmai
XX a. 4 dešimtmetis Panevėžio mieste pasižymėjo visuomeninių ir administracinių pastatų statybų gausa. Tuo laikotarpiu mieste iškilo ne vienas banko, švietimo įstaigų pastatas, buvo pastatyti valsčiaus, ligonių kasų rūmai. Tuo pat metu pradėtas svars...
Pirmieji du autobusai Kauno miesto gatvėse pasirodė 1909 m., pirklio Geršono Levino iniciatyva[1]. Per kelis dešimtmečius ši naujovė palaipsniui išstūmė tradicinį susiekimą arkliais. 1929 m. įvykusias konkės laidotuves galime laikyti simboline miesto...
Kauno miesto autobusų garažai ir dirbtuvės Šančiuose
Pirmieji du autobusai Kauno miesto gatvėse pasirodė 1909 m., pirklio Geršono Levino iniciatyva[1]. Per kelis dešimtmečius ši naujovė palaipsniui išstūmė tradicinį susiekimą arkliais. 1929 m. įvykusias konkės laidotuves galime laikyti simboline miesto...
Ši mokykla pastatyta sutelkiant savivaldybės ir aukotojų lėšas, kurie padengė apie trečdalį 150 tūkst. litų kainavusio pastato kaštų. Vieni iš žymiausių mokyklos fundatorių – Jonas ir Juozas Vailokaičiai. Spaudoje minima, kad jie iš savo „Palemono“ f...
Palemono pradžios mokykla
Ši mokykla pastatyta sutelkiant savivaldybės ir aukotojų lėšas, kurie padengė apie trečdalį 150 tūkst. litų kainavusio pastato kaštų. Vieni iš žymiausių mokyklos fundatorių – Jonas ir Juozas Vailokaičiai. Spaudoje minima, kad jie iš savo „Palemono“ f...
Kultūros namai sovietmečiu buvo vienu reprezentatyviausių mažųjų miestelių statinių tipų[1]. Iškėlus esminį politinį tikslą, panaikinti skirtumą tarp miesto ir kaimo (taip pat ir architektūros pagalba), kultūros namams buvo skirta visuomenės kultūrin...
Skapiškio kultūros namai
Vadinamoji „Vizbaro pilaitė“ buvo vienas garsiausių ir ekstravagantiškiausių gyvenamosios paskirties namų laikinojoje sostinėje. Išskirtinėje vietoje, Žaliakalnio šlaite iškilęs pastatas prisidėjo formuojant savotišką tarpukario Kauno architektūrinę ...
Architekto Felikso Vizbaro namas Kaune
1956 m. Maskvoje atsiradus universaliems, tačiau visų pirma ledo rituliui skirtiems Lužnikų sporto rūmams[1], šio funkcinio tipo objektai pradėjo sparčiai kilti ir kituose Sovietų Sąjungos miestuose: Kijeve, Tibilisyje, Minske[2]. Lietuviškųjų sporto...
Koncertų ir sporto rūmai Vilniuje
Naujos Kauno radijo stoties idėjos sklandė dar ketvirtojo dešimtmečio pradžioje: buvo nerimaujama kad kur kas galingesnės kaimyninių valstybių transliacijos nustelbia palyginus kuklias Kauno radiofono bangas[1]. Dėl ekonominių sunkumų iš pradžių buvo...
Sitkūnų radijo stotis
Krinčino bažnyčioje ryškūs paskutinei vėlyvojo baroko architektūros fazei būdingi bruožai – iki paprastumo išgrynintos formos, plastiški paviršiai, pastato ir dalių vientisumas. Tiek eksterjere, tiek interjere beveik nebėra puošybos (ji sutelkta didž...
Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Rytų Sent Luiso lietuvių parapijos bažnyčia buvo pirmasis didelis Jono Muloko projektas persikėlus gyventi į JAV, nors įgyvendinti pradėtas šis buvo kiek vėliau už Marquette Park šventovę. Bažnyčios brėžiniuose išryškėja vėliau architekto pagrindiniu...
Nekaltojo prasidėjimo bažnyčia Rytų Sent Luise
1932 m. kovo 15 d. Teresė ir Mykolas Narbutai pateikė prašymą statytis mūrinį 4 aukštų namą.  Žemės sklypą (tuometis adresas Žemaičių g. 13) Narbutai įsigijo 1931 m., iš M. ir M. Riakų. Pastato projektą parengė inž. Aleksandras Gordevičius. Stogas bu...
Buvęs Teresės ir Mykolo Narbutų namas
Lietuviškos Deitono bendruomenės pradžia laikytini 1886 m., kai čia atvyko pirmi du lietuviai – po nepilnų dviejų šimtų metų čia jų gyveno jau apie tris šimtus. Susidarius jau sąlyginai nemenkai bendruomenei, 1902 m. buvo pradėtos rinkti aukos naujos...
Šv. Kryžiaus lietuvių bažnyčios Deitone rekonstrukcija
Vis dar neaiškia ateitimi apibrėžtais pokario metais perkeltųjų asmenų stovyklose gyvenę Lietuvos architektai ir inžinieriai užsiiminėjo šalies atstatymo ir tolesnio vystymo planų ranga. 1946 m. Augsburge įvyko Krašto ūkio atstatymo konferencija, kur...
Jono Muloko projektas lietuviško stiliaus gyvenamojo namo konkursui Augsburgo pabėgelių stovykloje
Jono ir Rimo Mulokų bendrai parengtas projektas, laimėjęs specialų Amerikos registruotų architektų sąjungos apdovanojimą už meistriškumą religinių pastatų kategorijoje, o taip pat pretendavęs į Emily Munson apdovanojimą studentams[1]; maketas taip pa...
Lietuvių memorialinės bažnyčios Romoje projektas
Bene ryškiausio Jono Muloko kūrinio atsiradimą sąlygojo finansiniai apribojimai. Anot architekto, Maspetho bažnyčiai iš pradžių buvo sudarytas „daugiau konservatyviško su lietuviškais elementais stiliaus“[1] projektas, tačiau šis parapijai pasirodė p...
Atsimainymo bažnyčia Niujorke
Nedidelio Kasterio bažnytkaimio apylinkėse lietuviai pradėjo kurtis prieš pat I-ąjį pasaulinį karą; skaičiuojant kartu su gretimomis Aironso apylinkėmis čia trečiojo dešimtmečio pirmojoje pusėje jau rezidavo apie 400 lietuviškai šnekančių šeimų. Tači...
Šv. Marijos bažnyčia Kasteryje
Minint Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos mirties dešimtmetį, Židikuose buvo sudarytas specialus komitetas šiai sukakčiai paminėti. Buvo siekiama miestelio aikštėje pastatyti rašytojos biustą ir tam pradėta rinkti lėšas, tačiau planai buvo sust...
Židikų Šv. Onos koplyčia
1930 m. gražioje vietovėje įsikūrusiuose Berčiūnuose Jono Kasperavičiaus iniciatyva buvo įsteigtas kurortas, netrukus išsivystęs į populiarią Panevėžio miestiečių vasarvietę. Po dviejų metų čia jau stovėjo 24 vilos, o vasaromis apsistodavo apie pusan...
Senoji Berčiūnų bažnyčia
Neilgai pagyvenęs Rytų Sent Luise, šešto dešimtmečio pradžioje Jonas Mulokas persikelia gyventi į Čikagą. Po karo dar labiau padidėjus išeivių skaičiui, lietuviškame Marquette Parko rajone jau buvo pribrendęs laikas naujos katalikų šventovės statybom...
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia Čikagoje
Statyti valstybinę gimnaziją Ukmergėje buvo sumanyta 1935 m., tačiau dėl lėšų stokos[1] mintį teko atidėti. Statybos prasidėjo 1937 m. liepos  23 d., o rūmai pašventinti 1938 m. spalio 15 d.[2] Šiose iškilmėse dalyvavo ir pats prezidentas Antanas Sme...
Ukmergės Antano Smetonos gimnazija (buv. 2-oji vidurinė mokykla)
Vaizdų archyvas
Kauno architektūra  1918-1940 m.
Kauno architektūra 1918-1940 m.
Kauno senamiesčio architektūra
Kauno senamiesčio architektūra
Lietuvos architektūros paveldas Baltarusijoje
Lietuvos architektūros paveldas Baltarusijoje
Lietuvos architektūros paveldas Lenkijoje
Lietuvos architektūros paveldas Lenkijoje
Architektūros paveldas Kaliningrado srityje
Architektūros paveldas Kaliningrado srityje
Miestai ir miesteliai tarpukario Lietuvoje
Miestai ir miesteliai tarpukario Lietuvoje
Pramonės architektūros paveldas Kaune
Pramonės architektūros paveldas Kaune
Architektūrinės detalės Kauno tarpukario architektūroje
Architektūrinės detalės Kauno tarpukario architektūroje
Profesionalus architektūros tipas
Etninis architektūros tipas
Laikotarpiai
Iki LDK
(13)
LDK
(190)
Carinis
(582)
Pirmoji Respublika
(596)
Sovietmetis
(142)
Šiuolaikinė
(50)
Architektūros tipai
Profesionalus
(951)
Etninis
(543)
Svarbiausi projektai
Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos valdymo planas
Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos valdymo planas